Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ul. Kopernika 17 Szczecin 70-241
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów
w poniedziałki po wcześniejszym uzgodnieniu od godziny 12:30 - 14:30. ( Blok A pokój 101 tel. (91) 451 24 30 )
 
Komórki organizacyjne WKU w godzinach pracy służbowej: od poniedziałku do piątku 7.30 do godz. 15.30
Wydawanie zaświadczeń w godzinach : 9:00 - 15:00
Dyżurny kierujący ruchem interesantów - tel. (91) 451 24 22
.
BLOK A
Szef wydziału rekrutacji - pokój 5 tel. (91) 451 20 44
blok A (parter) pokoje :
 • zakładanie ewidencji wojskowej - wydawanie książeczek wojskowych osobom podlegającym kwalifikacji - pokój 6 tel. (91) 451 24 25
 • przyjmowanie wniosków i powoływanie do służby przygotowawczej - pokój 9 tel. (91) 451 24 29
 • przyjmowanie wniosków i powoływanie do zawodowej służby wojskowej - pokój 10 tel. (91) 451 24 35
 • sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi NSR - pokój 2 tel. (91) 451 24 24
 • szkolnictwo wojskowe - pokój 5 tel. (91) 451 24 31
blok A (I piętro) pokoje :
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień - pokój 101 tel. (91) 451 24 30
 • Referent prawno - administracyjny - pokój 110 tel. (91) 451 20 99
 • Kancelaria WKU (JAWNA) - składanie próśb, odwołań oraz innych pism - pokój 109 tel. (91) 451 20 70
 • Kancelaria WKU (TAJNA) - pokój 104 tel. (91) 451 20 59
blok A (II pietro) pokoje :
 • pełnomocnik ds. informacji niejawnej - pokój 206 tel. (91) 451 24 38
 • zwroty kosztów przejazdu - pokój 204 tel. (91) 451 20 57
 • szef wydziału rekrutacji - pokój 210 tel. (91) 451-20-44
 
BLOK B
Szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowanie rezerw - pokój 103 tel. (91) 451 24 08
Kierownik sekcji administrowania rezerwami - pokój 15 tel. (91) 451 24 36
Szef sekcji planowania i uzupełnień - pokój 206 tel. (91) 451 20 54
blok B (parter)pokoje:
 • ewidencja oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych rezerwy - pokój 4 tel. (91) 451 20 52
 • służba kontraktowa oficerów i podoficerów - pokój 4 tel. (91) 451 20 52
 • rekonwersja  - pokój 4 tel. (91) 451 20 52
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej kadry rezerwy - pokój 4 tel. (91) 451 20 52
 • Punkt informacji zawodowej - rekonwersja kadr - pokój 4 tel. (91) 451 20 52
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej  szeregowym rezerwy - pokój 7 tel. (91) 451 20 58
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby i przeniesieniu do rezerwy - pokój 7 tel. (91) 451 20 58
 • wydawanie książeczek wojskowych - pokój 7 tel. (91) 451 20 58
 • sprawy meldunkowe - pokój 7 tel. (91) 451 20 58
blok B (I piętro) pokoje:
 • środki transportowe, świadczenia na rzecz obrony - pokój 112 tel. (91) 451 20 55
 • składanie sprawozdań za pojazdy - pokój 112 tel. (91) 451 20 55
 • rezerwy mobilizacyjne podoficerów i szeregowych rezerwy - pokój 109 tel. (91) 451 24 28
 • wydawanie i odbieranie przydziałów mobilizacyjnych - pokój 109 tel. (91) 451 24 28
 • reklamacje z urzędu i na wniosek oraz przydziały do jednostek zmilitaryzowanych - pokój 115 tel. (91) 451 20 53
 • przydziały mobilizacyjne dla oficerów, chorążych, podchorążych i podoficerów rezerwy - pokój 101 tel. (91) 451 21 51
 • pokój uzgodnień - pokój 101 tel. (91) 451 21 51
 • świadczenia osobiste na rzecz obrony, przydziały pracownicze - pokój 105 tel. (91) 451 22 92
 • informatycy WKU Szczecin - pokój 108 tel. (91) 451 21 53
blok B (II piętro) pokoje:
 • ewidencja ćwiczeń żołnierzy rezerwy - pokój 204 tel. (91) 451 20 47
Korespondencja elektroniczna
- ma na celu ułatwienie kontaktu miedzy interesantem a Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach informacyjnych, jednakże nie zastąpi osobistego stawiennictwa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w celu np:
 •  uzupełnienia ewidencji;
 • usprawiedliwienia niestawienia się na wezwanie;
 • złożenia wniosku;
 • odebrania skierowania itp.
 Za pomocą poczty elektronicznej możemy jedynie poinformować szczegółowo o kryteriach i zasadach naboru do zawodowej służby wojskowej, aktualnie obowiązujących aktach normatywnych - interpretacja przepisów.
W celu podania konkretnej odpowiedzi ze strony WKU ( służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów lub oficerów) niezbędny jest wgląd w ewidencję wojskową kandydata a co za tym idzie podanie przez zainteresowanego danych osobowych - imienia i nazwiska lub numeru PESEL.
Wiadomość powinna zawierać: 
 • temat;
 • opis sprawy;
 • dane nadawcy (Imię, Nazwisko lub PESEL) Umożliwi to nam sprawdzenie czy osoba figuruje w naszej ewidencji i czy jesteśmy właściwym adresatem wiadomości
 • Na wiadomości anonimowe nie odpowiadamy.
  Jednocześnie informujemy że ze względu na dużą ilość odbieranej korespondencji odpowiedzi udzielane są według kolejności zgłoszeń prosimy o cierpliwość.

 to nasz adres e-mail : wkuszczecin@wp.mil.pl