Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 
 
  
 
   

             


UWAGA
W związku z reorganizacją systemu łączności od dnia 01.03.2015 r. zmienia się numeracja telefonów w WKU w Szczecinie.
Nowa postać numeracji: 261 45 XX XX, gdzie XX XX - 4 ostatnie cyfry dotychczasowych numerów telefonów.
Od 1 marca br. numer do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie to:
261 45 24 22
do 28 lutego 91 451 24 22

tel. 261 45 24 22, 
fax. 261 45 20 45
 

CZAS OCHOTNIKÓW
 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były
w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych
w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni
w ramach ćwiczeń rezerwy.

 

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

-        W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie zPlanem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień
w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.
przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek w godz. 14:00-16 (budynek A pokój 101)
 

W dniu 11 października 2013 r. uchwalona została  przez Sejm RP ustawa
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r.
 

  
W czerwcu 2012 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
została włączona do elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej
(
).
 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
    z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 299). wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe   dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie  przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy,  którym planuje się nadać takie przydziały.


Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń żołnierzy rezerwy
i okresowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie w pokoju nr 
101, 109 lub pod nr telefonów 

    261 45 21 51,  261 45 24 28.

Uprawnienia  Informacje  Wnioski  Aktyprawne

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.


Ministerstwo Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie podlega pod:

                          

 
 
licznik odwiedzin
Liczniki internetowe