Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 
 
  
 
   

             

tel. (91) 4512422, CA MON 452422 fax. (91) 4512045
 
przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek w godz. 14:00-16 (budynek A pokój 101)
 

W dniu 11 października 2013 r. uchwalona została  przez Sejm RP ustawa
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r.
 

  
W czerwcu 2012 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
została włączona do elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej
(
).
 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
    z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 299). wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe   dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie  przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy,  którym planuje się nadać takie przydziały.


Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń żołnierzy rezerwy
i okresowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie w pokoju nr 
101,109 lub pod nr telefonów 

    (91) 451 21 51, (91) 451 24 28.

Uprawnienia  Informacje  Wnioski  Aktyprawne

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.


Ministerstwo Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie podlega pod:

                          

 
 
licznik odwiedzin
Liczniki internetowe